Wykonujemy instalacje elektryczne, alarmowe, sieciowe we wszystkich typach obiektów:

 

– mieszkania
– domy jednorodzinne

–  firmy
– magazyny

 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji ustalamy wszystko z klientem. 

Wykonujemy instalacje:

– instalacje elektryczne w budownictwie ogólnym – wykonujemy kompleksowe prace związane z poprowadzeniem instalacji elektrycznej w mieszkaniu, firmie lub domu. Jeżeli budynek posiada już instalacje a właściciel chce coś zmodernizować nie stanowi to dla nas żadnego problemu.

– instalacje automatyki budynków .

Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

– instalacje oświetlenia wewnętrznego – wykonujemy kompleksową instalację oświetlenia wewnętrznego oraz z zasilania
– modernizacja tablic elektrycznych – modernizujemy istniejące tablice elektryczne m.in. poprzez wymianę starych zabezpieczeń na nowe bezpieczniki automatyczne, doposażenie tablicy (jeśli jest to możliwe) w wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia przepięciowe. Jeśli jest taka potrzeba lub życzenie Klienta wykonujemy nowe tablice elektryczne z zachowaniem pełnej funkcjonalności
– podłączanie kuchenek elektrycznych – wielu producentów kuchenek elektrycznych wymaga (aby nie utracić gwarancji) aby podłączenia kuchenki dokonał monter posiadający odpowiednie uprawnienia.